Arctic Trucks LC150 AT33

Техникийн үзүүлэлт LC150 AT33*

  Үндсэн Toyota Land Cruiser 150 ARCTIC TRUCKS LC150 AT33
Хөдөлгүүр 2TR-FE, бензин, 2694 см³, 163 МХ 1KD-FTV, дизель, 2982 см³, 173 МХ 1GR-FE, бензин, 3956 см³, 282 МХ 2TR-FE, бензин, 2694 см³, 163 МХ 1KD-FTV, дизель, 2982 см³, 173 МХ 1GR-FE, бензин, 3956 см³, 282 МХ
Хурдны хайрцаг 5 шатлалт механик 4 шатлалт автомат 5 шатлалт автомат 5 шатлалт механик 4 шатлалт автомат 5 шатлалт автомат
Дугуйн хэмжээ 265/65 R17 265/60 R18 33x11,5 R17
Дугуйн хүрдний хэмжээ 17x7,5JJ 18x7,5JJ 17x8JJ ET 16
Оврын хэмжээ урт, мм 4 760 4 760
өргөн, мм 1 885 1 885
өндөр, мм 1 845 1 890 1 895 1 940
Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2 790 2 790
Дугуйн мөрний зай урд, мм 1 585 1 603
Дугуйн мөрний зай хойд, мм 1 585 1 603
Тэнхлэг урд, мм 895 895
хойд, мм 1 075 1 075
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм 220 250
Өгсөх өнцөг, градус 32 35
Уруудах өнцөг, градус 25 29
Хоосон жин, кг 2 100 2 165 2 125 2 140 2 205 2 165
Ачаатай бүх жин, кг 2 850 2 990 2 900 2 850 2 990 2 900
Дээд хурд, км/ц 165 175 180 165 175 180
Эргэлтийн радиус, м 5,8 5,9

Стандарт тоног төхөөрөмж

Явах эд анги

17 X 8JJ Arctic Trucks хөнгөн цагааны хайлшан дугуйн хүрд
33 X 11.5” хийн дугуй
Урд тэнхлэгийн ѳргѳтгѳл 45 мм
Арын тэнхлэгийн ѳргѳтгѳл 45 мм

Кузов

Арал болон кузовын хооронд урд кронштейнуудын хүчитгэсэн бэхлэлт
Урд хоёр дугуйны шавар хаагч
Arctic Trucks хэмжээ томтой наалт
Arctic Trucks арын хаалганд лого

Арга хэрэгсэл

Моментийн эрэг чангалах түлхүүр

Гүйцэтгэлийн хугацаа

LC150 AT33 иж бүрдэлд нэмэлт тоноглолууд суурилуулах шаардлагатай хугацааг эс тооцон ажлын 2 хоногийн дотор гүйцэтгэн явуулна. Бүх гүйцэтгэлийн үйлчилгээний ажил дууссаны дараа тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахаар 10-аас 15 хоног шаардагдана.

Эд ангийн нийцэх болон эс нийцэх нѳхцѳл

Үл нийцэх нѳхцѳл

  • 33 X 11.5” хэмжээний запасан нөөц дугуй доороо үл багтана

Эд ангийн нийцэх нѳхцѳл

LC150 AT33 стандарт эд ангийн зохих загварын Тоуота-гийн ориг нэмэлт эд анги болон дагалдах хэрэгсэлтэй нийцэх нь үл тодорхойлогдсон.

LC150 AT33 нэмэлт тоноглолуудын болон LC150 AT33 стандарт эд ангийн хоорондын нийцэх сонголтын талаар мэдээлэлийг цахим хуудаснаас тодорхой танилцана уу.

LC150 AT33 стандарт эд анги, LC150 AT33 нэмэлт тоноглолууд өөр үйлдвэрлэлийн нэмэлт тоноглолууд болон дагалдах хэрэгсэл хоорондоо таарах эсэхийн талаар манай мэргэжилтэнгүүдээс зөвлөлгөө авна уу.

* Энэ нь зѳвхѳн танилцуулгын цар хүрээний мэдээлэл бөгөөд бодит өөрчлѳлт хийлгэх загвар, автомашины иж бүрдэл болон нэмэлт тоноглолуудаас цаг тухайд хамрах болно

Хуудсан дээр