Arctic Trucks LC150 AT38

Техникийн үзүүлэлт LC150 AT38*

  Үндсэн Toyota Land Cruiser 150 ARCTIC TRUCKS LC150 AT38
Хөдөлгүүр 1KD-FTV, дизель, 2982 см³, 173 МХ 1GR-FE, бензин, 3956 см³, 282 МХ 1KD-FTV, дизель, 2982 см³, 173 МХ 1GR-FE, бензин, 3956 см³, 282 МХ
Хурдны хайрцаг 5 шатлалт автомат 5 шатлалт автомат
Дугуйн хэмжээ 265/60 R18 38x15,5 R15

Дугуйн хүрдний хэмжээ

18x7,5JJ 15x12J ET -70
Оврын хэмжээ урт, мм 4 760 4 760
өргөн, мм 1 885 2 200
өндөр, мм 1 890 2 075
Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2 790 2 935
Дугуйн мөрний зай урд, мм 1 585 1 809
Дугуйн мөрний зай хойд, мм 1 585 1 809
Тэнхлэг урд, мм 895 875
хойд, мм 1 075 950
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм 220 315
Өгсөх өнцөг, градус 32 43
Уруудах өнцөг, градус 25 39
Хоосон жин, кг 2 165 2 125 2 290 2 250
Ачаатай бүх жин, кг 2 990 2 900 2 990 2 900
Дээд хурд, км/ц 175 180 120
Эргэлтийн радиус, м 5,8 7,0

Стандарт тоног төхөөрөмж LC150 AT38

Явах эд анги

15 X 12J Arctic Trucks хөнгөн цагааны хайлшан дугуйн хүрд
38 X 15.5" бага хийн даралтын өвлийн дугуйтай
Урд тэнхлэгийн ѳргѳтгѳл 90 мм
Арын тэнхлэгийн ѳргѳтгѳл 90 мм
Урд амортизатор болон пруш хүчитгэсэн
Арын амортизатор болон пруш хүчитгэсэн
Гол гэрлийн дифференциал дамжуулалтын харьцаагаар 41:9 (4,556:1)
Урд ба хойд дифференциалын хийн түгжилт

Кузов

Арал болон кузовын хооронд урд кронштейнуудын хүчитгэсэн бэхлэлт
Урд гуперийн өргөтгөл тэлүүр
Урд дугуйн нуман хаалганы өргөтгөл тэлүүр
Арын хаалгын өргөтгөл тэлүүр
Хойд дугуйн нуман хаалганы өргөтгөл тэлүүр
Арын гуперын өргөтгөл
Урд дугуйны дотор хаалтан хувинцар
Арын дугуйны дотор хаалтан хувинцар
Урд хоёр дугуйны Arctic Trucks лого-той шавар хаагч
Арын хоёр дугуйны Arctic Trucks лого-той шавар хаагч
Arctic Trucks хэмжээ томтой наалт
Arctic Trucks хувийн дугаартай наалт
Arctic Trucks арын хаалганд лого
Хөдөлгүүрийн картерийн ган хамгаалалт

Цахилгааны эд анги

Дугуйн шлангтай компрессор

Арга хэрэгсэл

Моментийн эрэг чангалах түлхүүр

Гүйцэтгэлийн хугацаа

LC150 AT38 иж бүрдэлд нэмэлт тоноглолууд суурилуулах шаардлагатай хугацааг эс тооцон ажлын 15 хоногийн дотор гүйцэтгэн явуулна. Бүх гүйцэтгэлийн үйлчилгээний ажил дууссаны дараа тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахаар 10-аас 15 хоног шаардагдана.

Эд ангийн нийцэх болон эс нийцэх нѳхцѳл

Үл нийцэх нѳхцѳл

38x15,5 R15 хэмжээний запасан нөөц дугуй доороо үл багтана

Эд ангийн нийцэх нѳхцѳл

LC150 AT38 стандарт эд ангийн зохих загварын Тоуота-гийн ориг нэмэлт эд анги болон дагалдах хэрэгсэлтэй нийцэх нь үл тодорхойлогдсон.

LC150 AT38 нэмэлт тоноглолуудын болон LC150 AT38 стандарт эд ангийн хоорондын нийцэх сонголтын талаар мэдээлэлийг цахим хуудаснаас тодорхой танилцана уу.

LC150 AT38 стандарт эд анги, LC150 AT38 нэмэлт тоноглолууд өөр үйлдвэрлэлийн нэмэлт тоноглолууд болон дагалдах хэрэгсэл хоорондоо таарах эсэхийн талаар манай мэргэжилтэнгүүдээс зөвлөлгөө авна уу.

* Энэ нь зѳвхѳн танилцуулгын цар хүрээний мэдээлэл бөгөөд бодит өөрчлѳлт хийлгэх загвар, автомашины иж бүрдэл болон нэмэлт тоноглолуудаас цаг тухайд хамрах болно

Хуудсан дээр