Бидний Hilux AT38

Энэ цомгонд Arctic Trucks Hilux AT38 иж бүрдэлт бүхий нэмэлт тоноглолтой автомашинуудын зураг болон дүрс бичлэг тавигдсан.

Хуудсан дээр